Pagrindinė problema, kurią sprendžia įmonė
padėti žmonėms susitvarkyti su problemomis,
kylančiomis tvarkant nuotekas.

Eco tai - ekologija, Tempus - laikas. Kitaip sakant, Ecotempus - tai ekologiškas laikas, laikas ekologijai.

Esame jauna, šiuolaikiška ir ambicinga įmonė, tiekianti biologinių nuotekų valymo įrenginių montavimo, pardavimo bei priežiūros paslaugas. Skiriame didelį dėmesį klientų edukacijai ir supažindinimui su rinkos inovacijomis. Klientas gauna visą reikiamą informaciją tiek apie gaminį, tiek apie jo montavimo subtilybes.

Mūsų organizacijos vizija - tapti lyderiaujančia įmone savo srityje bei svariai prisidėti prie ekologiškesnės bei tvaresnės aplinkos kūrimo.

Mūsų vertybės ekologija, atsakomybė bei rūpinimasis aplinka.
Pagrindinės mūsų vertybės
Lankstumas bei nuolatinė komunikacija su klientu
Mes parduodame ne daiktus ar paslaugas, mes parduodame kliento problemų sprendimus.
Nedidelė ir dėl to galinti teikti konkurencingas paslaugas lyginant su didesnėmis įmonėmis, turinčiomis didžiulius administracinius mechanizmus, technikos parkus.
Mūsų klientai
tai privatūs asmenys, privačių namų bei sodybų savininkai, sodų bendrijos, juridiniai asmenys, privačių namų kvartalai bei visi kiti kas tik susiduria su nuotekų šalinimo, valymo iššūkiais, neturintys galimybės prisijungti prie bendrų nuotekų -miesto tinklų, žmonės, turintys nuosavus namus atokiose vietovėse - visi, kas yra suinteresuoti švaresnės aplinkos kūrimu. Nuotekų valymo įrenginį galime suprojektuoti netgi moduliniam-surenkamam nameliui ar mažam sodo nameliui.